facebook marcelvirainstagram marcelvira

Catalan Spanish

Identitat de l'empresa: MARC ELVIRA, S.L.
Nom comercial:
B80 MARC ELVIRA
CIF: B-62.489.646
Adreça: Travessia Sant Sebastià, 4. Local 1 -  08700-Igualada (BARCELONA)
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

MARC ELVIRA, S.L. està Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom: 33323, Full: 7, Secció: 8, Inscripció: 2

En aquest espai, l'usuari, podràs trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i B80 MARC ELVIRA com a responsable d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

B80 MARC ELVIRA com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d'ús

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el simple accés) de les pàgines de l web, integrants del lloc web de B80 MARC ELVIRA inclosos els continguts i serveis posats a disposició a elles. Tota persona que accedeixi a la web, B80 MARC ELVIRA ( "usuari") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal marcelvira.com

Dades personals que recaptem i com ho fem

Podeu trobar tota la informació a la secció Política de privacitat i condicions generals

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb B80 MARC ELVIRA. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte als continguts d'aquesta web, es prohibeix:

- La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
- Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de B80 MARC ELVIRA com a legítim titular;
- La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització del web, l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de B80 MARC ELVIRA o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal marcelvira.com o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització del web marcelvira.com

No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant B80 MARC ELVIRA no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que B80 MARC ELVIRA posa tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a B80 MARC ELVIRA poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a B80 MARC ELVIRA, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i B80 MARC ELVIRA utilitza un canal segur.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de B80 MARC ELVIRA. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de B80 MARC ELVIRA.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut al web, haurà de notificar aquesta circumstància a B80 MARC ELVIRA indicant:

- Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
- Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines del web B80 MARC ELVIRA proporciona enllaços a altres llocs web i continguts que són propietat de tercers, però en cap cas B80 MARC ELVIRA es fa responsable del contingut d'aquests llocs web

Exclusió de garanties i responsable

B80 MARC ELVIRA no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin derivar de:

- La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
- L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
- L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
- La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin derivar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre B80 MARC ELVIRA amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals d'Igualada (Barcelona) - Espanya

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal B80 MARC ELVIRA, si us plau dirigiu-vos a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aquest Avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 19/11/2018